Mina

Olen sündinud Eestis ja omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli maaliosakonnas.  

Ise kirjeldaksin enda maalistiili lõhutud realismina, kus kord olen objekti kujutamisele lähemal ja kord mängin abstraktsiooni piirimail. Kõik sõltub sellest, mida hetkel selles materjalis oluliseks pean.

Mulle on väga südamelähedane loodusmaal ja eriti natuurist maalituna. See on minu kogemuse põhjal palju keerulisem žanr, kui võib-olla eeldatakse. Mida aeg edasi, seda enam olen hakanud aru saama sellest, mida pakub üks kidur, pisut melanhoolne ja suurt vaikust täis põhjamaa maastik. See ei peegeldu ainult loodusmaastikus, vaid on kogu keskkonna ja sellesse kuuluvate inimeste olemuses. See huvitab mind. Kunst loob vahel reaalsusest suurema reaalsuse ja avab kihte, mida silm ei suuda tajuda.